top of page

תכנון ועיצוב מוקפדים, תוך שמירה על קדושת המקום. שימוש בפרטי עיצוב ייחודיים, דוגמת רצפת זכוכית שמתחתיה דגם של מפת א"י עם שתי זירות קרב משמעותיות בתולדות המדינה. פינת הגלעד הורכבה מאבני בזלת שהובאו במיוחד מרמת הגולן. אזור הנצחה יעודי לזוכי אותות ועיטורי מופת. התאורה וחומרי הגמר מוסיפים אף הם לשמירה על יוקרת וקדושת המקום.

עיצוב פנים ליד לבנים בקריית מלאכי

פרויקטים נוספים

bottom of page